انجمن زمین‌شناسی ایران


انجمن مهندسی معدن ایران


بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran)


بنیاد ملی نخبگان


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)


پایگاه اطلاعات علمی (SID)

 

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران


سازمان نظام مهندسی معدن


انجمن ژئوتکنیک


انجمن مکانیک سنگ


انجمن بتن ایران


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

image_print