.

.

اسلاید شو


مدیر مسئول و سردبیر
دکتر سید علیرضا آشفته
مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر
مدیر مسئول نشریه
رشته تخصصی: مهندسی معدن - زمین شناسی اقتصادی
وب سایت: www.ashofte.ir
پست الکترونیکی: sa.ashofteh@urmia.ac.ir
تلفن: 09121341857
 دبیر بخش مدیریت منابع آب
دکتر پریسا سادات آشفته
عضو هیئت علمی دانشگاه قم
مهندسی آب
رشته تخصصی: تغییر اقلیم
وب سایت: http://www.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/7444/100245/
 دبیر بخش پترولوژی و سنگ شناسی 
دکتر داریوش اسماعیلی
ریاست سازمان نظام مهندسی معدن ایران
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی پترولوژی

 
 دبیر بخش زمین شناسی اقتصادی
دکتر علی عابدینی
معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه
عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی

 دبیر بخش معدن
دکتر حسین بی باکیان سنگسر
مدیر آزمایشگاه سیمان سنگسر 
عضو کمیته تاییدیه استاندارد ملی ایران
رشته تخصصی: مهندسی معدن

دبیر بخش ماشین های ریلی و مکانیک
دکتر رویا سادات آشفته
دانشگاه علم و صنعت ایران
شرکت قطارهای مسافرتی رجاء
رشته تخصصی: مهندسی راه آهن - مهندسی مکانیک

مسئول دبیرخانه 
دکتر امیر دانش زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دبیر بخش زبان
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
رزومه
http://s3.picofile.com/file/8371376718/CV_dr_Daneshzadeh.pdf.html


دبیر بخش مکانیک سنگ
دکتر رحیم آزاد
 شرکت مهندسی کانی فرآوران تهران
مدیریت معدنی
رشته تخصصی: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
مترجم و ویراستار زبان انگلیسی
دکتر محمد امینی فارسانی
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
مدیر گروه زبان های خارجی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی