.

.

اسلاید شو

یافته های نوین مهندسی معدن و زمین شناسی

فصلنامه با هدف نشر و ارتقای سطح علمی پژوهشگران و نـشر مـقاله های علمی ـ پژوهشی به منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش زمین شناسی، مهندسی ژئوتکنیک، آب های زیرزمینی، آبخیزداری، معدن و سایر علوم بین رشته ای وابسته، با در نظر گرفتن جنبه های کاربردی و نوین آن ها، از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محـترم برای ارسال مقاله دعوت به عمل می آورد. در این راستا، فصلنامه مهندسی زمین با بهره گیری از تجربیات و تخصص داوران صاحب نظر در زمینه های مختلف، داوری دقیق و منصفانه مقالات و درنهایت پذیرش مقالات برتر را رسالت خود می داند. این نشریه به زبان فارسی با چکیده انگلیسی و به صورت چهار شماره در سال منتشر می گردد.امید است با غنای هر چه بیشتر مقالات چاپ شده که مبتنی بر عمق علمی، نوآوری، اصالت و رویکرد اخلاقی است، همراه باشد. در نظر است که در افق 5 ساله پیش رو، این فصلنامه به یک ژورنال علمی- پژوهشی با اعتبار علمی بالا بدل شود که در پایگاه های معتبر نظیر ISC, ISI, ESCOPOS و ... نمایه شده و دارای ضریب تأثیر قابل قبول باشد.

http://www.e-rasaneh.ir/Certificate/85362