آخرین شماره
شماره های پیشین نشریه
اعلان ها
آمار و ارقام
تعداد دوره ها
تعداد شماره ها
تعداد مقالات
تعداد نویسندگان
تعداد مشاهده مقاله
تعداد دریافت فایل اصل مقاله
نسبت مشاهده بر مقاله
نسبت دریافت فایل بر مقاله
تعداد مقالات ارسال شده
تعداد مقالات رد شده
تعداد مقالات پذیرفته شده
درصد پذیرش
زمان پذیرش (روز)
تعداد پایگاه های نمایه شده
تعداد داوران

قابل ‌توجه پژوهشگران گرامی جهت ارسال مقاله به نشریه یافته های نوین مهندسی معدن و زمین شناسی

مجله یافته های نوین مهندسی معدن و زمین شناسی فصلنامه علمی – پژوهشی در رشته مهندسی معدن است که اقدام به انتشار مقالات پژوهشی، فنی و مروری می‌کند. زبان رسمی مجله فارسی به همراه خلاصه انگلیسی است مقالات در این مجله به شکل الکترونیکی و از طریق سامانه مدیریت نشریه (http://jmeg.ir)  وارد پروسه داوری می‌شوند.

توجه: نشریه در ارزیابی سال ۱۳۹۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شرف اخذ رتبه علمی و پژوهشی می‍باشد.

نکته: پیرو مصوبه هیئت تحریریه محترم مجله برای رعایت حقوق مالکیت معنوی در مقالات ارسالی به نشریه متون کلیه مقالات قبل از ورود به فرآیند داوری با سامانه همانندجو ایران‍داک یا سامانه هم‍یاب سیناوب ارزیابی خواهند شد.

مجله از قوانینCOPE (Committee On Publication Ethics)  تبعیت میکند. فرآیند ثبت نام در COPE در تاریخ ۲۰۲۰ آغاز گردیده و به زودی لینک صفحه عضویت اعلام خواهد شد.

مقالات پربازدید

شماره جاری

تست سایت

بکمن تکمنت کبمت لمب بل یتک ک بمنتباتب

شناسنامه نشریه

  عنوان

  یافته های نوین مهندسی معدن و زمین شناسی

  شماره شاپا

  ۲۵۸۸-۴۴۸۴

  صاحب امتیاز

  شرکت مهندسین مشاور زمین سازه صدرا

  ناشر

  پژوهشکده مهندسی معدن و علوم زمین

  مدیر مسئول

  دکتر سید علیرضا آشفته

  سردبیر

  دکتر پریسا سادات آشفته

جستجو
بانک ها و نمایه نامه ها
اخبار و اعلانات
image_print